חברי ההנהלה

 


הגב’ שלי חשן 
 


הגב’ דינה גרטנר
 


הגב’ רחל עפרון
 


הגב’ רינה קובלנץ
 

 

אולביז - קידום עסקים ואתרים