התנהלות כספית של הארגון


כארגון ציבורי אשר נסמך על תמיכת החברה האזרחית והמגזר העסקי , אנו באגודת "יד ביד" מאמינים בשקיפות מלאה , היעד של אגודת "יד ביד" היא לסייע לילדים במצוקה .

אנו מאמינים שכדי להצליח במשימה אנו מחויבים לאמון מלא, כנות מקצוענית ושקיפות .

כחלק מערכי שקיפות "יד ביד" מצאנו לנכון לפרט את ההתנהלות הכספית של הארגון דו"חות כספיים ומאזנים המבוקר ע"י רו"ח ששון יעקב פתוחים לעין הציבור במשרדי הארגון ונשמח לעמוד לרשותכם .

אגודת "יד ביד" הינו ארגון לא ממשלתי, לא פוליטי, ולא מפלגתי.
מתוך מטרה לייצג נאמנה את החברה האזרחית בישראל ולהיות גוף עצמאי ובלתי תלוי .
אגודת "יד ביד" מקפידה על ניהול תקין ויעיל ועל רמת משכורות סבירה . וזאת על מנת לגייס כח אדם איכותי מחד והפניית רוב משאביו לטובת הפעילות עבור הבתים החמים .
בשנת 2007 יחס ההוצאות הארגונית מסך התקציב הינו 10% מסך תקציב הארגון , 90% מתקציב הארגון מופנה ישירות לפעילות הפרוייקטים של האגודה .

כח אדם

באגודת "יד ביד" רשומים למעלה מ- 200 מתנדבים . יו"ר הארגון וחברי ההנהלה פועלים בהתנדבות .

אישורים

  • אישור ניהול תקין של רשם העמותות  .
  • אישור סעיף 46 על-פי פקודת מס הכנסה .
  • אישור מלכ"ר – אישור על מוסד ציבורי ממס ערך מוסף .
  • אישור על ניהול ספרים/פנקסי חשבונות ממס הכנסה.
  • דו"ח כספי מבוקר לשנת 2011.
     
אולביז - קידום עסקים ואתרים